Hệ thống phân phối

Hà Tĩnh
SAMNEC KHO HÀ TĨNH
SAMNEC KHO HÀ TĨNH
Địa chỉ: Tiểu khu công nghiệp, Xã Phù Việt, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0936.556.596
Người phụ trách: